-->

Image Slider 2

Peneraju Pedagogi.
Bidang Pengajian Profesional
Bidang Pendidikan Khas dan Pemulihan
Bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Bidang Prasekolah
Melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia

Berita Terkini

Post Comment

Salam sejahtera 1 Malaysia!

Sila klik pada tajuk post untuk memaparkan post pada halaman yang baru.
Ruang untuk kemukakan komen (comment) akan terpapar pada bahagian di bawah post tersebut.

Klik tab "Utama" untuk kembali ke halaman utama.


Sunday, 22 January 2017

PENGUPAYAAN PERSEKITARAN BELAJAR AKTIF DI PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK


              
PENGUPAYAAN PERSEKITARAN BELAJAR AKTIF DI PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Pengupayaan persekitaran pembelajaran penting dalam perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak kerana ia

·         merangsang dan memberi cabaran kepada kanak-kanak belajar melalui pengalaman;

·         menarik perhatian untuk mereka membuat penerokaan dan eksperimen bagi meningkatkan perkembangan dan pembelajaran;

·         bersifat fleksibel dalam pembelajaran kerana keadaan yang senyap, releks dan reflektif seperti di sudut bacaan mengikut kesesuaian minat mereka atau lasak di sudut manipulatif.

·         menyokong pembelajaran bersepadu dalam enam aspek tunjang pembelajaran dengan memberi peluang berlatih kemahiran dan perkembangan yang baharu;

·         membantu kanak-kanak belajar peraturan dan berkomunikasi dengan orang lain;

·         menggalakkan kanak-kanak berkreativiti, berimaginasi dan membenarkan mereka mengambil risiko melalui kesilapan yang dilakukan;

·         mempromosi kebersamaan dan menyokong kanak-kanak berkembang dengan lebih optima  serta memahami keperluan orang lain, budaya, agama dan latar belakang yang berbeza;

·         memberi sokongan emosi dan keselamatan; dan

·         menggalakkan kanak-kanak berdikari daalam mengembangkan sikap yang positif melalui pembelajaran yang selamat, ceria dan seronok.

 

Lima perkara penting yang perlu diambil perhatian oleh pendidik kanak-kanak tentang penyediaan persekitaran :

 

1.  SELAMAT :  persekitaran belajar  selamat dengan perhatian  serta sokongan orang dewasa yang sentiasa menyelia kemungkinan risiko keselamatan dan selalu memantau persekitaran.  Bantu kanak-kanak belajar menangani masa-masa kecemasan yang bahaya dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri;

 

2.   SIHAT:  menyediakan persekitaran yang menggalakkan perkembangan personal yang baik melalui latihan menjaga kebersihan seperti membasuh tangan dan kawasan bermain yang bersih serta mengurangkan jangkitan penyakit di premis;

 

3.   GEMBIRA DAN BERJAYA:  persekitaran pembelajaran perlu menyediakan pelbagai aktiviti dan sumber bahan dan peralatan yang boleh merangsang serta menggalakkan penglibatan, menyokong perkembangan dan pembelajaran, menyediakan cabaran yang setara dengan keupayaan, seronok  dan memberi peluang kejayaan kepada kanak-kanak;

 

4.   MENYEDIAKAN PELUANG MEMBERI SUMBANGAN POSITIF (Make a positif contribution):  Menggalakkan kanak-kanak dan ibu bapa memberi sumbangan di mana suara mereka didengari dan tindakan diambil terutama dalam mengubah suai tempat dan susun atur ruang persekitaran;

 

5.   MENCAPAI TARGET EKONOMI :  Persekitaran yang mencabar membantu meningkatkan kemahiran kanak-kanak bagi menyokong pembelajarannya di masa hadapan iaitu dari aspek ekonomi Contohnya kemahiran mencuci baju dilatih semasa bermain pondok-pondok di prasekolah melalui aktviti bermain tetapi lama kelamaan   kemahiran ini digunakan semasa mencuci baju di rumah dan di kedai dobinya semasa dewasa sebagai sumber ekonominya kelak.      

 

.

Saturday, 21 January 2017

Don't just learn to code, learn to CREATE!

Sejak tahun 2014, kebanyakan negara Eropah seperti United Kingdom, Amerika Syarikat dan lain-lain lagi telah mengubal kurikulum yang memperkenalkan Sains Komputer dan kemahiran pengaturcaraan dalam kurikulum sekolah rendah dan peringkat pendidikan yang seterusnya.

Kemahiran pemikiran komputasional merupakan inti pati di belakang tindak menulis kod untuk menyediakan sesuatu program ataupun sistem. Namun, tujuan pengaturcaraan seharusnya menyelesaikan masalah dan mereka cipta teknologi yang dapat memudahkan tugas seharian dan meningkatkan mutu hidup.

Kita menghalakan usaha mengaplikasikan kemahiran pemikiran komputasional, mencipta mesin ataupun pelbagai perkakasan dan menulis kod ke arah membina sistem ataupun menghasilkan produk yang berguna dan bernilai!

"Become a MAKER whom design and CREATE useful and meaningful digital tools!"

TEDx Talks. (2015). Don't just learn to code, learn to create | Justin Richards. TEDxYouth@ColumbiaSC. [Video file]. https://youtu.be/6rxWc-TNIJI

Pemikiran Komputasional - Rasional untuk mengajar disiplin dan idea dalam sains komputer!

Klik untuk membaca:

 Senario Malaysia | Pemikiran Komputational : Pengenalan | Rasional | Konsep: Leraian | Algoritma |  |  | Contoh Aktiviti Unplug | Latihan Scratch : Pengenalan | Kurikulum | Latihan Asas: Scratch 1.4 | Scratch 2.0


Mengapakah kemahiran pemikiran komputasional perlu diajar kepada pelajar kita?

Computational thinking skills are the set of mental skills that convert “complex, messy, partially defined, real world problems into a form that a mindless computer can tackle without further assistance from a human.” (BCS, 2014, p. 3)

British Computing Society melihat kemahiran pemikiran komputasional sebagai kemahiran mental yang membolehkan individu mencerakin masalah autentik yang rumit, bercelaru dan sukar didefinisi dan menjelmakannya dalam prosedur penyelesaian yang dapat dilaksanakan oleh komputer tanpa intervensi manusia yang selanjutnya.

Thursday, 19 January 2017

Mesyuarat Pemurnian Tugasan & Rubrik Pemarkahan Kerja Kursus bagi Program PPISMP dan PISMP Semester Jan-Mei 2017

Pada 19 Jan 2017 (Khamis) Pn. Saedah binti Sukiran, selaku Penyelaras Kerja Kursus dan Peperiksaan telah mengadakan mesyuarat memurnikan kerja kursus dan memberikan input tentang Kemahiran Insaniah di bilik Mikro.